مارک زوکربرگ تیم کوک را ضربه فنی کرد: تو همراستای نیازهای مشتریانت نیس...

کمتر دیده شده است که مدیران شرکتهای بزرگ تکنولوژی و در این مورد مدیران بزرگترین شرکتها با هم بصورت عمومی منازعه کنند. تمام درآمد فیسبوک از جمع‌آوری اطلاعات شخصی و سپس فروختن تبلیغات براساس آن اطلاعا...

شاید پرونده شکایت علیه اپل به دلیل نبود تعداد کافی شاکی، رها شود...

این پرونده از 10 سال پیش باز شده و مدعی است اپل آهنگ های دانلود شده از سرویس دهنده های رقیب را بدون اطلاع کاربر، از آیپاد های آن ها حذف کرده است. بر اساس قوانین آن زمان، این ادعا باید در آیپاد های خر...

۶ خطر رژیم مایعات

تزکیه و پاکسازی بدن با رژیم انحصاری مایعات که از جمله آنها "رژیم سمزدایی" Master cleansed است محبوبیت زیادی بین هالیوودیهایی که بدنبال روشهای سریع کاهش وزن، و سم زدایی فوری بدنشان هستند کسب کرده‌اس...