بررسی بهمن رسپکت ؛ مشخصات فنی، آپشن ها و قیمت

بررسی بهمن رسپکت ؛ مشخصات فنی، آپشن ها و قیمت

بررسی بهمن رسپکت ؛ مشخصات فنی، آپشن ها و قیمتبهمن رسپکت اخیرا به عنوان جدیدترین سدان بازار ایران توسط بهمن موتور معرفی شد. در ادامه مشخصات فنی، امکانات، قیمت و رقبای آن در بازار را بررسی خواهیم کرد.
ب..

اولین هلیکوپتر ایرانی با موتور پراید ساخته شد!

اولین هلیکوپتر ایرانی با موتور پراید ساخته شد!

اولین هلیکوپتر ایرانی با موتور پراید ساخته شد!اولین هلیکوپتر ایرانی با موتور پراید ساخته شد. فقط بالگرد با موتور پراید ساخته نشده بود که حالا به دست یک نخبه ایرانی، این افتخار را نیز کسب کردیم.
یک نخب..