تأثیر مالیات بر درآمد بر تصمیم‌گیری‌های مالی افراد و کسب‌وکارها

تأثیر مالیات بر درآمد بر تصمیم‌گیری‌های مالی افراد و کسب‌وکارها

مالیات بر درآمد یکی از مسائل مهم و حیاتی در زمینه مالیات و اقتصاد است، که به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها و سازمان‌های مالی جهانی عمل می‌کند. این مالیات به معنای پرداخت از درآمدها و سودهای اشخاص حقوقی و حقیقی به دولت جهت تأمین منابع مالی برای اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های عمومی

اظهارنامه مالیاتی چیست

اظهارنامه مالیاتی چیست

اظهارنامه مالیاتی نوعی گزارش مالی است که هر ساله مشاغل و کارآفرینان به سازمان مالیاتی ارائه می کنند و بر این اساس میزان مالیاتی که باید پرداخت شود تعیین می شود. در گذشته این اظهارات به صورت فیزیکی در قالب یک فایل کاغذی تکمیل و ارسال می شد، اما از سال 1392 امکان تکمیل و