بایگانی برچسب: s

یک آبروریزی بزرگ دیگر برای تسلا ؛ تصادف خودروی تسلا هنگام ساخت تبلیغ رانندگی خودکار!

یک آبروریزی بزرگ دیگر برای تسلا ؛ تصادف خودروی تسلا هنگام ساخت تبلیغ رانندگی خودکار!

یک آبروریزی بزرگ دیگر برای تسلا و ایلان ماسک رخ داد. جدیدترین خبر حاکی از تصادف خودروی تسلا در هنگام ساخت تبلیغ رانندگی خودکار است. ادامه خواندن یک آبروریزی بزرگ دیگر برای تسلا ؛ تصادف خودروی تسلا هنگام ساخت تبلیغ رانندگی خودکار!