در قالب کانون مجازی برگزار می‌شود؛ دوره‌های آموزش نمایش‌نامه‌نویسی، کارگردانی و بازیگری کانون ویژه نوجوانان

در قالب کانون مجازی برگزار می‌شود؛ دوره‌های آموزش نمایش‌نامه‌نویسی، کارگردانی و بازیگری کانون ویژه نوجوانان

کافه دانش: انجمن هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سه کارگاه مجازی نمایش‌نامه‌نویسی، کارگردانی و بازیگری نمایش را برگزار می‌کند. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، مرکز مجازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در میان کارگاه‌های مختلف خود برای فصل تابستان، کارگاه‌های ویژه‌ از جمله نمایش‌نامه‌نویسی، کارگردانی و …