با صدای ماندگار؛ روایت یک تجربه عمیق عاطفی پس از مرگ در ایران صدا

با صدای ماندگار؛ روایت یک تجربه عمیق عاطفی پس از مرگ در ایران صدا

کافه دانش: ایران صدا کتاب زنده تر از زندگی را با یک صدای ماندگارگویا کرد. به گزارش روابط عمومی ایران صدا، کتاب گویای زنده تر از زندگی داستانی است بر مبنای خاطرات که در طول آن راوی قصه، روایت‌گر روزها و گذشته‌های خوش زندگی پیشین خویش است. این کتاب داستان  مردی‌ست که همسر خود را …