آهنربا افسردگی را درمان می‌کند!

آهنربا افسردگی را درمان می‌کند!

آهنربا افسردگی را درمان می‌کند!محققان موفق به ابداع روشی شده‌اند که از آهنربا و نیروی الکترومغناطیسی برای درمان افسردگی استفاده می‌شود. طول این درمان فقط ۵ روز است!
نتایج آخرین تحقیقات گروهی از دانشمن..