۳۱ مرداد، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری

۳۱ مرداد، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری

کافه دانش: معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری به استناد مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، ۳۱ مردادماه می باشد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی با بیان اینکه مطابق قانون مالیات‏های مستقیم، ۳۱ تیرماه آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص …

رشد درآمد شرکت ارتباطات سیار ایران در بورس در نیمه نخست امسال

رشد درآمد شرکت ارتباطات سیار ایران در بورس در نیمه نخست امسال

رشد درآمد شرکت ارتباطات سیار ایران در بورس در نیمه نخست امسال درآمد شرکت ارتباطات سیار ایران در بورس در نیمه نخست امسال منتهی به شهریور ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد رشد پیدا کرد.
شرکت ارتباطات سیار ایران موفق شد در شش ماهه منتهی به شهریور ۹۹ حدود ١٠٩٩١ میلیارد تومان درآمد به دست آورد که از این میزان حدود ٢٠٠٢ میلیارد تومان آن مربوط به شهریورماه ۹۹ است. همچنین درآمد این شرکت در مدت شش ماه نخست سال ۹۹ نسبت به نیمه نخست سال ۹۸ به میزان ۳۰ درصد رشد پیدا کرده است. در ادامه نمودار گزارش درآمد ماهانه و ۶ ماهه منتهی به شهریور شرکت ارتباطات سیار (همراه) را مشاهده می‌کنید:
جدول رشد درآمد شرکت ارتباطات سیار ایران در بورس
طبق جدول فوق، درآمد شهریورماه ۹۸ این شرکت ۱.۴۶۹ میلیارد تومان و درآمد تجمیعی ۶ ماهه آن در سال ۹۸ حدود ۸.۴۲۷ میلیارد تومان بود، اما درآمد شهریورماه ۹۹ این شرکت به ۲.۰۰۲ میلیارد تومان و درآمد تجمیعی ۶ ماهه سال ۹۹ این شرکت نیز به ۱۰.۹۹۱ میلیارد تومان رسیده است که از رشد ۳۰ درصدی درآمد این شرکت حکایت دارد.