دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در گفت و گو با هیبنا: مزیت های بورس مسکن برای مردم و تولیدکنندگان

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در گفت و گو با هیبنا: مزیت های بورس مسکن برای مردم و تولیدکنندگان

کافه دانش: دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران با تاکید بر اینکه برای راه اندازی بورس مسکن باید با دقت و مطالعه بیشتری صورت بگیرد گفت: با راه اندازی بورس مسکن شفافیت در معاملات افزایش و رانت ها حذف خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، با اظهارنظر دژپسند وزیر امور …