دانشمندان بالاخره مقدار دقیق مواد تشکیل دهنده جهان را اندازه گرفتند

دانشمندان بالاخره مقدار دقیق مواد تشکیل دهنده جهان را اندازه گرفتند

دانشمندان بالاخره مقدار دقیق مواد تشکیل دهنده جهان را اندازه گرفتند تمامی مواد تشکیل دهنده جهان شامل ماده تاریک، انرژی تاریک و اجرام عادی می‌شود که در تازه‌ترین تحقیقات دانشمندان، مقدار دقیق آن بالاخره مشخص شده است.
خبر رسیده که دانشمندان پس از قرن‌ها تلاش، سرانجام با انجام اندازه‌گیری‌های دقیق میان تمامی مواد تشکیل دهنده جهان را مشخص کرده‌اند. در ادامه با گجت نیوز همراه باشید.
اندازه‌گیری اجزا تشکیل دهنده کیهان آن‌قدرها هم کار راحتی نیست؛ ما می‌دانیم که اکثر ترکیب انرژی و ماده تشکیل دهنده دنیای اطراف ما از ماهیتی به نام انرژی تاریک (Dark energy) تشکیل شده و به صورت کلی می‌توان گفت که این ماهیت همان نیرویی بوده که اجرام آسمانی سراسر کیهان را از هم دور می‌کند. دلیل استفاده از کلمه تاریک اشاره به نادانسته‌های ما در مورد این ماهیت بوده و علاوه بر انرژی تاریک، کیهان شامل ماده تاریک (Dark matter) و ماده عادی هم می‌شود.
در مورد ماده تاریک باید گفت که ابهامات موجود در مورد این ماهیت هم باعث شده تا دانشمندان از کلمه تاریک برای توصیف آن استفاده کنند، اما به صورت غیر مستقیم اثبات ش..