پایلوت رمزپول بانک مرکزی توسط خدمات انفورماتیک آماده شد

پایلوت رمزپول بانک مرکزی توسط خدمات انفورماتیک آماده شد

کافه دانش: انتشار رمزپول توسط بانک مرکزی انجام می شود؛ اما بانک مرکزی با جامعه و مشتریان بانکی طرف نیست و بانک ها به عنوان لایه میانی باید شروع به مشارکت کرده و با ایجاد کیف پول، به مشتریان سرویس دهند. سید ابوطالب نجفی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک، با بیان اینکه این شرکت حدود ۲ …