راهاندازی کنترل تردد در آموزشگاهها، دانشگاه ها، مدارس و…

راهاندازی کنترل تردد در آموزشگاهها، دانشگاه ها، مدارس و…

از جمله مهم­ترین نکات به منظور برقراری امنیت در آموزشگاه­ها، کنترل تردد یا به بیانی مدیریت ورود و خروج به شمار می­آید. به همین علت راه­اندازی سیستم access control در آموزشگاه­ها به عنوان اولین گام موثر در عملکرد مطلوب یک سازمان آموزشی معرفی می­شود. اما سوالی که ایجاد می­شود، این است که راه­اندازی کنترل تردد