نامزد های جایزه تونی ۲۰۱۹ اعلام شد

نامزد های جایزه تونی ۲۰۱۹ اعلام شد

به گزارش کافه دانش فهرست نامزد های جایزه تونی ۲۰۱۹ معرفی شد ، با اعلام نامزد های جایزه تونی ۲۰۱۹ مشخص شد که نمایش هادستاون بیشترین نامزد های این رویداد را از آن خود کرده است از نامزد های انتخاب شده ۱۴ نامزد از این نمایش انتخاب شده است. این فهرست به شرح زیر است: …