فرهنگی

احضار مهناز افشار به دادسرا

به گزارش کافه دانش مهناز افشار با انتشار یک پست در اینستاگرام از احضار وی به دادستانی بابل خبر داد ، با شکایت طلبه مازندرانی مبنی بر جریان سازی علیه روحانیت در پی انتشار یک تصویر از وی در توییتر مهناز افشار تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است.

سید غفار دریاباری طلبه مازندرانی طی شکواییه ای از مهناز افشار بر تشویش اذهان عمومی و انتشار اکاذیب در فضای مجازی درخواست احظار و جلب متهم کرده است.

 مهناز افشار در فضای مجازی تصویری را منتشر کرد و اعلام کرد که دادستانی بابل در درخواست نیابت صادره از شعبه سوم دادیاری دادسرای بابل، خطاب به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران آمده که با توجه به شکایت سیدغفار دریاباری از مهناز افشار، دائر بر تشویش اذهان عمومی و انتشار اکاذیب به وسیله  فضای مجازی است. با پذیرش این برگ به عنوان نیابت قضایی، شخصا یا با ارجاع امر به یکی از همکاران قضایی با دارا بودن تمام اختیارات قانونی از قبیل حق ورود به منزل، با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری، پیرامون احضار و جلب متهم با قید نتیجه عدم حضور جلب است، احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب شود.

در بخش دیگری از این درخواست آمده است پس از حضور،‌ اتهام فوق‌الذکر به وی تفهیم و دفاع و آخرین دفاع از وی اخذ شود و قرار تأمین مناسب صادر و چنانچه منجر به بازداشت متهم شد، به همراه مأمور مراقب و پرونده به این شعبه اعزام شود.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + 10 =

Back to top button