گزارش تصویری از بخش نمایشگاه و جانبی چهل و یکمین کنگره سالیانه جامعه ج...

کافه دانش: چهل و یکمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران، صبح امروز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه 96، با حضور دکتر ایرج فاضل، رئیس انجمن جامعه جراحان ایران، جراحان و پزشکان متخصص و جمعی از اصحاب رسانه، در مح...

گزارش تصویری از بخش نمایشگاه و جانبی چهل و یکمین کنگره سالیانه جامعه ج...

کافه دانش: چهل و یکمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران، صبح امروز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه 96، با حضور دکتر ایرج فاضل، رئیس انجمن جامعه جراحان ایران، جراحان و پزشکان متخصص و جمعی از اصحاب رسانه، در مح...

گزارش تصویری از چهل و یکمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران – د...

کافه دانش: چهل و یکمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران، صبح امروز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۶، با حضور دکتر ایرج فاضل، رئیس انجمن جامعه جراحان ایران، جراحان و پزشکان متخصص و جمعی از اصحاب رسانه، در مح...

گزارش تصویری نشست خبری سومین کنگره بین المللی تولید مثل – گزارش دوم...

کافه دانش: نشست خبری سومین کنگره بین المللی تولید مثل، صبح امروز سه شنبه 19 اردیبهشت ماه 96، با حضور دکتر محمد مهدی آخوندی رئیس انجمن جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران و رئیس کنگره، دبیر علمی، دبی...

گزارش تصویری نشست خبری سومین کنگره بین المللی تولید مثل – گزارش ...

کافه دانش: نشست خبری سومین کنگره بین المللی تولید مثل، صبح امروز سه شنبه 19 اردیبهشت ماه 96، با حضور دکتر محمد مهدی آخوندی رئیس انجمن جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران و رئیس کنگره، دبیر علمی، دبی...

گزارش تصویری نشست خبری بیست و هشتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ای...

کافه دانش: نشست خبری بیست و هشتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، صبح امروز سه شنبه 19 اردیبهشت ماه 96، با حضور دکتر ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، دکتر کیوان الچیان عضو هیا...

دکتر الچیان در نشست خبری بیست و هشتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ...

عضو هیات مدیره انجمن متخصصین داخلی ایران و دبیر اجرایی بیست و هشتمین کنگره گفت: بعضی از کارخانجات مواد غذایی محصولاتی را تحت عنوان غذای ارگانیک به مردم عرضه می‌کنند که متاسفانه در بسیاری از این غذاها...