در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام ذوب آهن اصفهان عنوان شد: حاشیه ...

کافه دانش: مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام ذوب آهن اصفهان با حضور هيأت مديره و مديران اين شركت ، سهامداران ،نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده سازمان حسابرسی سه شنبه 27 تيرماه سال جاری...